Акціонерам Взаємодія з акціонерами
2023
Особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента) емiтента вiд 02.10.2023 р. (дата розмiщення - 04.10.2023 р.)
ZAK_Doc_2023_10_02_001
ZAK_Doc_2023_10_02_001
ZAK_Doc_2023_10_02_001.docx
КЕП (кваліфікований електронний підпис)
report
report
report.xml
КЕП (кваліфікований електронний підпис)
Документи дистанцiйних рiчних загальних зборiв акцiонерiв 21 серпня 2023 року
Повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними зборами рiшення (дата розмiщення - 31 серпня 2023 року)
ZAK_Protokoly_pidsumky
ZAK_Protokoly_pidsumky
ZAK_Protokoly_pidsumky.pdf
КЕП (кваліфікований електронний підпис)
ZAK_Protokol_29_DZZA
ZAK_Protokol_29_DZZA
ZAK_Protokol_29_DZZA.pdf
КЕП (кваліфікований електронний підпис)
Повiдомлення про проведення 21.08.2023 р.дистанцiйних загальних зборiв (дата розмiщення - 20 липня 2023 року).
ZAK_Doc_2023_08_16_001
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 16.08.2023 (дата розмiщення - 18 серпня 2023 року)
ZAK_Doc_2023_08_16_001.doc
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй станом на 13.07.2023 (дата розмiщення - 20 липня 2023 року)
ZAK_Doc_2023_07_20_001
ZAK_Doc_2023_07_20_001.doc
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2022 рiк (дата розмiщення - 14.09.2023 р.)
REPORT_00222226_2022
REPORT_00222226_2022.docx
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
report
report.xml
КЕП (квалiфiкований електронний пiдпис)
2022
Повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними зборами рiшення (дата розмiщення - 08.08.2022 року).
ZAK_Doc_2022_11_23_002
ZAK_Doc_2022_11_23_002.pdf